Cwestiynau

 

1. Pam defnyddion cynhwysion ffres?
2. Pam mae angen seliau ffoil ar y pecynnau?
3. Beth mae'r arbennigwyr yn ddweud?
4. Beth mae'r therapyddion yn ddweud?
5. Pam dim ond un cynnyrch mewn un categori?
6. Odi'r cynnyrch yn gweithio ar ecsema a cyflwr croen arall?
7. Odi'r pecynnau yn gallu cael ei ailgylchu?
8. Rhagbrofi ar anifeiliaid?
9. Yn cynorthwyo elusennau?
10. Cludo am ddim yn Prydain ac i Iwerddon?

 

1. Pam defnyddio cynhwysion ffres?

Mae'n bwysig i ddefnyddio cynhwysion mor ffres ag sy'n bosib sy'n llawn fitaminau, flafonoids, anthocians a gwrthocsidyddion sydd angen ar croen eithriadol o iâch.

Mae cyflymder yn hollol bwysig i ddal maetholion naturiol i sicrhau yr ansawdd fwya. Ein cred syml yw: Ffres = Ansawdd = Iechyd.

Yn anhebyg i frandiau eraill 'rydym ddim yn mewnforio planhigion wedi ei prosesi o tramor a cafwyd, efallai, tyfy ar coedwig law, a cael ei cludo dros pellter hir.

BackToTop

2. Pam mae angen seliau ffoil ar y pecynnau?

'Rydym yn poeni gymaint am answadd fel ein bod yn defnyddio seliau ffoil ar ein pecynnau i sicrhau fod ein ffurfredau yn aros mor ffres a'r hafddydd eu gwnaed.

BackToTop

3. Beth mae'r arbennigwyr yn ddweud?

Yr Athro Robert Nash, Pennaeth Phytoquest yn Prifysgol Aberystwyth yn ddweud, "Bio-nutrients such as vitamins, antioxidants, flavonoids and anthrocyanins that are important to good health are very sensitive and deteriorate quickly after a plant is cut. It is therefore imperative to turn plant material into final products as quickly as possible. To maintain the best level of nutritional quality can only realistically be realised if the plant themselves are grown locally and processed without delay after harvesting. Using field fresh ingredients is an exciting new trend and unheard of in the cosmetic industry as most brands routinely use plant materials cultivated overseas and have been processed numerous times that results in their nutritional value being undermined."

BackToTop

4. Beth mae'r therapyddion yn ddweud?

Lisa Mansell, Perchennog Calm Treatment Rooms yn Sir Benfro yn ddweud, " I have nearly 20 years experience in the international beauty and spa industry and have worked with countless skincare brands all over the world, with varying degrees of success. Wellbeing Skincare is absolutely revolutionary as you can really feel the difference in quality, even when compared to the most expensive premium brandsI am so impressed with Wellbeing Skincare that it is now the leading range at my business and lots of my customers would not use anything else."

BackToTop

5. Pam dim ond un cynnyrch mewn un categori?

'Rydym yn cymeryd dull dim-dwli ynglyn agofael croen. Pan fod frandiau eraill yn wneud llawer o flasau o gofael croen, 'rydym yn canolbwyntio ar un, yr un gorau yn unig

BackToTop

6. Odi'r cynnyrch yn gweithio ar ecsema a cyflwr croen arall?

Mae ein fformwleiddiadau di-meddyginiaeth yn tyner dros ben ac yn cael ei defnyddio gan pobol o croen sensitif iawn gan cynnwys ecsema, psoriasis a rosacea sy' wedi ddweud fod cyflwr y croen wedi gweld gwelliant.

Mae tudalen ffeithiau yn y Saesneg ar gael trwy clicio ar:

Acne Tudalen Ffeithiau (mewn Saesneg)
Eczema Tudalen Ffeithiau (mewn Saesneg)
Psoriasis Tudalen Ffeithiau (mewn Saesneg)

BackToTop

7. Odi'r pecynnau yn gallu cael ei ailgylchu?

Mae'r pecynnau yn 100% yn gallu cael ei ailgylchi.

BackToTop

8. Rhagbrofi ar anifeiliaid?

'Rydym ddim yn rhagbrofi ar anifeiliad. Ni byth wedi wneud a byth yn mynd i wneud. Ni ddim yn cael cwmniau eraill i arbrofi ar ein rhan chwaith.

Does dim angen rhagbrofi ar anifeiliaid gan ddefnyddio techneg gwyddoniaeth fwya diweddar ac ein gwybodaeth helaeth ynglyn a planhigion botaneg yn gadael i ni datblygu cynnyrch gofael croen eithriadol, pleserus a effeithiol.

Dim ond pan mae'r fformileiddiadau wedi cael ei efelychu ar cyfrifiadur a defnyddio gan gwirfoddolwyr dynol i wneud yn sicr fod yn effeithiol a saff.

BackToTop

9. Yn cynorthwyo elusennau?

Dim ond gydai'n gilydd gallwn gwella iechyd a lles pobol, anifeiliaid a'r amgylchedd. Am y rhesymau yma, 'rydym yn cefnogi elusennau sy'n gwella bywyd pobol a ble mae'r arian ynmynd yn debynnu arno chi - felly ymynwch a ni ar ein tudalen facebook.

BackToTop

10. Cludo am ddim yn Prydain ac i Iwerddon?

Am amser prin, 'rydym yn cynnig cludo am ddim yn Prudain ac i Iwerddon am archebion sy dros £40.

BackToTop